Large Antique Chinese

Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC


Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC
Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC

Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC   Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC

A long hair on body 9cm long.


Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC   Large Antique Chinese Export Blue White Porcelain Mug QianLong Period 18thC